Op 30 juni vierden we het einde van het werkjaar en stelden we onze nieuwe ploeg voor. Ons team bestaat uit twaalf enthousiaste Leo’s met Lise-Marie Kinnaer als voorzitter. Het bestuur wordt vervolledigd met Vincent Steels als vice-voorzitter, Eline Diliën als penningmeester en Charlotte Bogaerts als secretaris. Samen met de andere Leo’s zullen zij zich volgend werkjaar inzetten voor het goede doel.

Op 21 juni sloten we een succesvol werkjaar af voor onze club en ging het nieuwe werkjaar van start. Lise-Marie Kinnaer droeg het voorzitterschap over aan Charlotte Bogaerts. Charlotte wordt bijgestaan door Julie Jacobs als vice-voorzitter, Vincent Bogaerts als penningmeester, Bjorn Engels als secretaris en Charlotte Liesenborghs als verantwoordelijke voor Levenslust. Zij zetten zich samen met de andere Leo’s in voor het goede doel.

Het nieuwe bestuur van de Leo Club Tienen voor 2019 - 2020

Het nieuwe bestuur van de Leo Club Tienen voor 2019 – 2020

 

Het voltallige Leo Club Tienen team voor 2019 - 2020

Het voltallige Leo Club Tienen team voor 2019 – 2020