Op 30 juni vierden we het einde van het werkjaar en stelden we onze nieuwe ploeg voor. Ons team bestaat uit twaalf enthousiaste Leo’s met Lise-Marie Kinnaer als voorzitter. Het bestuur wordt vervolledigd met Vincent Steels als vice-voorzitter, Eline Diliën als penningmeester en Charlotte Bogaerts als secretaris. Samen met de andere Leo’s zullen zij zich volgend werkjaar inzetten voor het goede doel.